Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonijna konferencja Platformy Wyszehradzkiej

20 listopada 2017

(fot. Krzysztof Lis)

 

Na Węgrzech odbyło się Spotkanie Platformy Wyszehradzkiej Eurodiaconii na temat „Proces starzenia się i opieka długoterminowa nad osobami starszymi z demencją”. Zaprezentowano m.in. innowacyjne metody pracy z osobami z demencją.

Konferencja miała miejsce od 11 do 13 października w Centrum Konferencyjnym Ráday w Mátraházie na północy Węgier. Organizowało ją Biuro Diakonii Kościoła Reformowanego na Węgrzech i Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech. Diakonię Polską reprezentowali Edyta Błońska, członkini zarządu Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, oraz Krzysztof Lis, pełnomocnik zarządu ds. pomocy społecznej.

Podczas konferencji zaprezentowano dorobek i ogólny zarys organizacji biorących udział w spotkaniu oraz szczegółowo przedstawiono organizację goszczącą. Niezmiernie ciekawy okazał się wykład przygotowany przez Diakonię Kościoła Czeskobraterskiego na temat innowacyjnej metody pracy z osobami z demencją. Metodą tą jest model opieki psychobiograficznej prof. Erwina Böhma. Zaprezentowano teoretyczne i praktyczne aspekty tego modelu, którego głównym założeniem jest praca z osobami dementywnymi poprzez poznawanie ich biografii. Mocnym akcentem konferencji był wykład poświęcony przemijaniu i umieraniu. Dr Szarka Miklós przybliżył uczestnikom temat ostatnich chwil życia człowieka, jego myśli i odczuć.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji opieki nad osobami starszymi w krajach grupy wyszehradzkiej oraz przybliżenie praktyk i wyzwań jakie stoją przed Kościołem w obszarze opieki nad seniorami. Przeprowadzono dyskusję i warsztaty na ten temat.

Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej, przyjaznej i miłej atmosferze. Wymiana doświadczeń między podmiotami i partnerami jest niezwykle ważnym oraz cennym elementem naszej codziennej pracy na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych. Podczas konferencji wystąpił zespół ludowy Romano Glaszo Human Voice.

Tematy poruszane na spotkaniu na Węgrzech towarzyszyły nam jeszcze długo po jego zakończeniu, m.in. w dyskusji podczas drogi powrotnej.

Krzysztof Lis

 

Przedstawiciele Diakonii Polskiej: Edyta Błońska (pierwsza z prawej) i Krzysztof Lis (drugi z lewej) wraz innymi uczestniczkami konferencji Mátraházie (fot. archiwum Krzysztofa Lisa)