Wybierz język

Film o ECDiE

11 czerwca 2019

 

Z okazji 20-lecia Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu TV Przystań przygotowała film, który opowiada o historii i współczesnej działalności tej diakonijnej instytucji. – Kiedy słyszę zastrzeżenia, czy Kościół ewangelicki może się podejmować nowych zadań, to wydaje mi się to wysoce niestosowne. Bo wystarczy spojrzeć, ile przez te 20 lat dokonano w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji – mówi w filmie poseł Sławomir Piechota.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji (ECDiE) powstało w 1999 r. W ramach swojej działalności prowadzi m.in. szkoły dla młodzieży z niepełnosprawnością, warsztat terapii zajęciowej, przedszkole, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej.

TV Przystań przygotowała film o 20-leciu działalności ECDiE. Występują w nim przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Polskiej, urzędu miasta Wrocławia, a także pracownicy ECDiE. Opowiadają m.in. o początkach tej instytucji, gdy przekazano jej kompleks budynków, w którym mieszczą się dziś jej poszczególne placówki. – Są tacy, którzy uważają, że otrzymaliśmy ten kompleks w stanie kompletnej ruiny. To jest stwierdzenie bliskie prawdy. Pierwsze działania, które musieliśmy wdrażać, to były działania remontowe. Musieliśmy zabezpieczyć te budynki w taki sposób, żeby funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w tym miejscu zachowało godność – opowiada dyrektor ECDiE ks. Robert Sitarek.

W filmie podkreślono integracyjny charakter instytucji. – Ideą była i jest integracja międzypokoleniowa. [ECDiE] zajmuje się wszelkimi grupami wiekowymi ludzi – od wczesnego przedszkola po późną starość. Każda grupa potrzebujących, czasami wykluczonych, a czasami normalnych ludzi jest w stanie tutaj otrzymać pomoc, poszerzyć swoje możliwości czy później wyjść i zdobywać świat – podkreśla Erik Grzesiak z ECDiE. Na ten sam walor instytucji zwraca uwagę dyrektorka przedszkola „Wesołe Nutki” Anita Sowa. – To co nas wyróżnia, to to, że znajdujemy się w takim miejscu, gdzie dzieci mają okazję spotkać osoby z niepełnosprawnością, uczestniczyć w projektach z osobami w podeszłym wieku. To na pewno je wzbogaca, rozwija i otwiera im oczy – tłumaczy.

Działalność Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji docenia poseł Sławomir Piechota. – Na przykładzie tego ośrodka widać, jak ważne są dwie zasady. Po pierwsze: konstytucyjna zasada pomocniczości. Widać, jak wiele w sprawach publicznych można osiągnąć, jeśli państwo zaufa partnerom społecznym. I druga zasada: po uczynkach ich poznacie. Kiedy słyszę zastrzeżenia, czy Kościół ewangelicki może się podejmować nowych zadań, to wydaje mi się to wysoce niestosowne. Bo wystarczy spojrzeć, ile przez te 20 lat dokonano – podkreśla.

Ponadto w filmie podjęto m.in. tematy współpracy Kościoła z miastem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wzajemnego uczenia się od partnerów, obecnego funkcjonowania placówek ECDiE, pomocniczości państwa, działań obywatelskich. Oprócz cytowanych powyżej osób o tych sprawach opowiadają: prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Waldemar Pytel, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych w urzędzie miasta Wrocławia Bartłomiej Skrzyński, Anna Józefiak-Materna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także pracownicy ECDiE: Magdalena Czechowicz, Stefania Goździk, Krystyna Grygowicz, Agnieszka Gulanowska, Irena Krzykawska, Adam Kurlapski, Krzysztof Lis, Krzysztof Piłat, Ryszard Tomaszewski i Adrian Tylipski.

 

Zobacz film TV Przystań o Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca