Wybierz język

Konferencja o migracjach zarobkowych i eurosieroctwie

8 maja 2018

Wanda Falk wygłasza referat podczas konferencji w Hanau (fot. Filip Lipiński)

 

W Hesji odbyła się konferencja Europaforum na temat „»Sprowadzimy sobie Polkę!« – o migracji zarobkowej i eurosierotach”. Referat o migracjach zarobkowych w kontekście sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski i wyzwań dla organizacji pomocowych wygłosiła dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Konferencja miała miejsce 5 maja w siedzibie Martin-Luther-Stiftung w Hanau (Hesja, Niemcy). Została zorganizowana przez Kościół Ewangelicki Hesji-Nassau, Kościół Ewangelicki Kurhessen-Waldeck oraz Pracę Wśród Kobiet Dzieła Gustawa Adolfa (Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk). Jej tematem była migracja zarobkowa do Niemiec w kontekście wszelkich problemów społecznych z nią związanych – zarówno w Niemczech, jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Referaty wygłosiły Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej, oraz Gina Aguila, doradczyni społeczna, zajmująca się sprawami migracji z Europy Środkowej i Wschodniej przy centrum Frauenrecht ist Menschenrecht (Prawa Kobiet są Prawami Człowieka) we Frankfurcie nad Menem.

Wanda Falk mówiła o sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski, przedstawiając takie dane, jak stopień bezrobocia, koszty utrzymania, dochody czy koszty opieki medycznej, i porównując je z danymi z Niemiec. Zwróciła uwagę na wyzwania, jakie w związku z migracjami zarobkowymi do Europy Zachodniej stoją przed organizacjami pomocowymi w Polsce, w tym, przed Diakonią Polską. Omówiła działania podejmowane w tym zakresie przez Diakonię Polską, również we współpracy z niemieckimi organizacjami diakonijnymi. Jest to pomoc zarówno tym osobom, które ucierpiały z powodu wyjazdu ich bliskich za granicę, jak i tym, które w wyniku nieuczciwych kontraktów zostały przez pracodawców narażone na szkody.

Gina Aguila przedstawiła zarys działalności frankfurckiego centrum Frauenrecht ist Menschenrecht. Mówiła, jak ta organizacja pomaga migrantkom przybywającym do Niemiec z Europy Wschodniej. Podkreślała zaangażowanie centrum w przeciwdziałanie łamaniu prawa pracy oraz przemocy wobec kobiet.

Moderatorkami spotkania były ks. Brigit Hamrich, referentka Zentrum Oekumene do spraw kontaktów w Europie i USA, oraz Inge Rühl, przewodnicząca Pracy Wśród Kobiet Dzieła Gustawa Adolfa.

Szczególnie istotnym tematem poruszanym na konferencji była sytuacja kobiet, które przyjeżdżają do Niemiec, by podjąć okresową pracę w zakresie opieki nad seniorami. Bardzo często padają one ofiarami nieuczciwych pracodawców, którzy nie gwarantują odpowiednich warunków pracy, zgodnych z niemieckim prawem.

na podstawie relacji
Filipa Lipińskiego