Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowa konferencja o migracjach i ubóstwie

14 listopada 2018

Uczestnicy konferencji w Bukareszcie

 

W ramach środkowo-europejskiego projektu diakonijnej sieci współpracy „Dialog” odbyła się konferencja na temat „Ubóstwo i migracje”. Wzięła w niej udział m.in. dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk, która omówiła tę tematykę z perspektywy polskiej.

Konferencja miała miejsce od 18 do 21 września w Bukareszcie. W ramach projektu „Dialog” prowadzona jest współpraca partnerska pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Północnych Niemczech a organizacjami diakonijnymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Diakonia Polska.

Podczas wrześniowej konferencji prezentowano m.in. projekt dotyczący problemu handlu ludźmi, prowadzony przez ADPARE. Uczestnicy spotkali się też z uchodźcami wpieranymi przez AIDRom oraz wzięli udział w sesji na temat pozyskiwania funduszy.

Odbyła się również debata na temat mierzenia się z ubóstwem i zapewnienia bezpiecznej migracji. Dyskutowano o tym, jak ubóstwo i migracje oddziałują na siebie wzajemnie oraz jakie są związki pomiędzy ubóstwem a wyzyskiem w pracy, wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi.

Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk opowiadała o problemach migracji i ubóstwa w Polsce. Mówiła o dużej emigracji zarobkowej Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Omówiła problemy z tym związane. Z jednej strony na rynku pracy brakuje pracowników o określonych kwalifikacjach. Z drugiej emigracja generuje szereg problemów społecznych – pojawiło się np. zjawisko eurosierot, czyli dzieci, których rodzic lub rodzice wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy, pozostawiając je same lub pod opieką innych członków rodziny. Diakonia Polska od kilku lat prowadzi projekt wspierający takie dzieci. Polska staje się też krajem, w którym jest coraz więcej imigrantów, szczególnie z Ukrainy. Jak mówiła Wanda Falk, zmniejsza się w Polsce odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie, w czym pomaga m.in. program 500+.

Kolejna konferencja projektu „Dialog” odbędzie się w maju 2019 r. we Wrocławiu. Zostanie na niej podjęty temat polityki senioralnej.