Wybierz język

Nowy koordynator akcji „Hoffnung für Osteuropa“

17 maja 2019

Pétur Thorsteinsson (fot. Diakonisches Werk Württemberg e.V. / Anna-Lena Gieche)

Od 15 lat Diakonia Polska współpracuje z Diakonią Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii w ramach akcji „Hoffnung für Osteuropa”. W Stuttgarcie odbyła się uroczystość wprowadzenia w urząd nowego koordynatora tej akcji Pétura Thorsteinssona i pożegnania dotychczasowego – Johannesa Flothowa. W uroczystości wzięła udział dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

W ramach akcji „Hoffnung für Osteuropa” (Nadzieja dla Europy Wschodniej) Diakonia Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii wspiera ewangelickie i ekumeniczne organizacje partnerskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ich działaniach pomocowych m.in. na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, Romów, uchodźców, dzieci czy ofiar handlu ludźmi. We współpracy w ramach tej akcji dofinansowane zostały projekty Diakonii Polskiej „FairCare – bezpieczna migracja zarobkowa” i „Pomoc dzieciom, eurosieroty”, a także inne inicjatywy i placówki diakonijne w Polsce. Odbyła się też podróż studyjna grupy dziennikarzy niemieckich do placówek diakonijnych na Śląsku.

17 maja w Stuttgarcie odbyła się uroczystość wprowadzenia w urząd nowego koordynatora tej akcji i pożegnania dotychczasowego. – Jako Diakonia Polska, ale także ja sama, chcemy z całego serca podziękować za twoje ogromne zaangażowanie w naszej współpracy. Zawsze będziemy z wdzięcznością wracać do tego myślami – mówiła Wanda Falk podczas uroczystości pożegnania dotychczasowego koordynatora akcji Johanessa Flothowa. Serdecznie przywitała też nowego koordynatora – Pétura Thorsteinssona. – Podejmuje pan niełatwe zadanie. Ale jest to zadanie, które ukaże panu nowe horyzonty i przyniesie nowe doświadczenia – powiedziała.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca