Wybierz język

Podaruj Diakonii 1% podatku

18 lutego 2018

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych za rok 2017. Podatnicy mogą przekazać 1 procent swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jedną z takich organizacji jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Od 2006 r., na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska), jako organizacja pożytku publicznego, może otrzymywać 1 procent podatku dochodowego z przeznaczeniem na działalność statutową. Dzięki temu wsparciu w przeszłości mogła m.in. nieść pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, osobom starszym i niepełnosprawnym, a także wspierać placówki socjalne.

W 2018 r. Diakonia chce nadal wspierać działalność świetlic środowiskowych, programy dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, projekty łączące pokolenia, programy pomocy dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji i wiele innych inicjatyw mających na celu pomoc ludziom w potrzebie.

Fundusze uzyskane z 1 procenta podatku umożliwiają prowadzenie tych działań. Szczegółowe informacje na temat przekazania 1 procentu podatku na rzecz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można znaleźć tutaj.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku