Wybierz język

Seminarium o dobrej komunikacji

7 lutego 2018

Uczestnicy seminarium w Brukseli (fot. Eurodiaconia)

O tym, jak skutecznie promować działania diakonijne, współpracować z mediami czy przeciwdziałać wykluczeniu i mowie nienawiści, dyskutowano podczas seminarium na temat komunikacji zorganizowanym przez Eurodiaconię.

Seminarium „Rozpowszechnianie słowa – słuchając uszami odbiorców” odbyło się od 1 do 2 lutego w siedzibie Eurodiaconii w Brukseli. Uczestniczyło w nim ponad dwadzieścioro przedstawicieli organizacji członkowskich Eurodiaconii. Były to osoby odpowiedzialne za komunikację w swoich organizacjach. Diakonię Polską reprezentował redaktor serwisu internetowego diakonia.org.pl Michał Karski. Ponadto w spotkaniu udział wzięli m.in. dziennikarze, przedstawiciel Caritas i pracownicy Eurodiaconii z Antonio La Mantią, głównym organizatorem seminarium.

Berlińska korespondentka hiszpańskiej gazety „La Vanguardia” María-Paz López opowiadała o tym, jak zainteresować świeckie media działalnością instytucji związanych z religią. Mówiła, że w strategii komunikacyjnej trzeba zdefiniować cel. – Warto pokazywać globalne problemy na lokalnym gruncie – przekonywała. Zwracała też uwagę, że bycie mniejszością ma wartość dziennikarską.

Hans Mayland z duńskiej organizacji Kirkens Korshaer oraz Gary Lemon z brytyjskiej inicjatywy Trussel Trust opowiadali o promocji ich działalności charytatywnej. Mówili o współpracy z mediami, komunikacji w mediach społecznościowych. Gary Lemon zwracał uwagę m.in. na gromadzenie danych, ich interpretację i udostępnienie.

Poważnym problemem współczesnych społeczeństw jest mowa nienawiści. O przeciwdziałaniu temu zjawisku opowiadał Bert Pieters, koordynator kampanii „Bez mowy nienawiści” („No Hate Speech”) prowadzonej przez Radę Europy. Tłumaczył, że mową nienawiści jest wypowiedź, obraz czy film atakujący osobę lub grupę osób ze względu na rasę, religię, pochodzenie, orientację seksualną, płeć itp. Pokazywał przykłady mowy nienawiści – często ukrywanej, niewyrażanej wprost, ale zawoalowanej racjonalnością, żartem czy odwołaniem do danych, a czasem opartej na manipulacji faktami. – Mowa nienawiści to nie wolność słowa – podkreślił. Zwracał uwagę na konsekwencje tego zjawiska, jakimi są negatywne skutki dla zdrowia psychicznego jednostek i niszczenie społeczeństwa. Tłumaczył, że problemem jest ignorowanie mowy nienawiści, nie reagowanie na nią. – Więcej praw dla innych nie oznacza mniej praw dla ciebie. To nie ciasto – przekonywał.

O tym, jak walczyć z wykluczeniem w dostępie do informacji, mówili Alejandro Moledo z Europejskiego Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) i Pavel Hanych z Diakonii Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego. Alejandro Moledo tłumaczył, że dostępność do stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością polega na tym, iż mogą one samodzielnie je odbierać, rozumieć, nawigować po nich, wchodzić w interakcje oraz wnosić swój wkład. Podkreślał, że ważna jest logiczna struktura strony internetowej, ułatwiająca nawigowanie po niej np. osobom niewidomym czy niedowidzącym, które korzystają ze specjalnych narzędzi do korzystania z internetu. Pavel Hanych opowiadał o inicjatywach Diakonii Kościoła Czeskobraterskiego, które zapewniają dostęp do internetu osobom starszym, z niepełnosprawnością czy będącym w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tych działań prowadzone jest doradztwo na temat nowych technologii czy wypożyczanie sprzętu dostosowanego do potrzeb danej osoby (np. komputerów nawigowanych gałką oka, specjalnych klawiatur, myszek, aplikacji).

W innych wystąpieniach poruszano m.in. kwestie właściwego definiowania odbiorców przekazywanych treści czy wspierania sprawiedliwości społecznej w przestrzeni medialnej. Uczestnicy seminarium dyskutowali też nad przyszłoroczną kampanią do Parlamentu Europejskiego w kontekście dobrej polityki społecznej oraz odwiedzili Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy medycznej i socjalnej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 46 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Polska.

 

Zobacz też: Eurodiaconia

 

Fotorelacja z seminarium w Brukseli (fot. mk, Eurodiaconia)

Zdjęcia

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku