Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zgromadzenie Eurodiaconii we Wrocławiu

Od 13 do 15 czerwca we Wrocławiu odbędzie się Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Przedstawiciele kilkudziesięciu chrześcijańskich organizacji pomocowych z wielu państw europejskich będą dyskutować na temat koncepcji socjalnej Europy. To wydarzenie o charakterze międzynarodowym, społecznym i ekumenicznym.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy medycznej i socjalnej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 46 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska), która w tym roku jest organizacją goszczącą Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Diakonia Polska jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Posiada status organizacji pożytku publicznego i – podobnie jak inne organizacje członkowskie Eurodiaconii – jest zaangażowana w zapewnianie pomocy socjalnej ludziom potrzebującym, przestrzeganie praw społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podczas Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Eurodiaconii we Wrocławiu przedstawiciele organizacji członkowskich będą rozważać problematykę związaną z koncepcją socjalnej Europy. Co oznacza ta koncepcja w kontekście zmieniającej się politycznie, społecznie i demograficznie Europy? Jak jest rozumiana w różnych krajach Europy, o różnorodnym podłożu politycznym, społecznym, kulturowym i religijnym? Czy znaczy to samo dla krajów Unii Europejskiej i tych spoza wspólnoty? Czy organizacje chrześcijańskie mają w tej sprawie coś szczególnego do zaoferowania?

Uczestnicy Zgromadzenia będą szukali odpowiedzi na te pytania podczas wykładów i warsztatów, które odbędą się w Kamienicy pod Aniołami we Wrocławiu. Główne referaty wygłoszą prof. Piotr Błędowski, dyrektor Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz ks. Kathy Galloway, była szefowa Iona Community i była dyrektor Christian Aid Scotland. Ponadto w programie Zgromadzenia zaplanowano wizyty studyjne, podczas których będzie się można zapoznać z działalnością socjalno-edukacyjną Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu, a także z projektami pomocy społecznej, realizowanymi przez miasto Wrocław.

 

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy do uczestnictwa w tym wydarzeniu i zachęcamy do przygotowania na ten temat materiałów medialnych.

Kontakt z mediami: redakcja@diakonia.org.pl

 

Organizator: Eurodiaconia

Organizacja goszcząca: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)

Miejsce obrad: Kamienica pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31–33, Wrocław