Wybierz język

Wpieraj nasze projekty

Nr konta:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podaruj 1% podatku Diakonii

                             

 

 

 

Przekaż
1%
To Twój dar serca

 

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

 

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% podatku w minionym roku pomogliśmy wielu osobom i instytucjom diakonijnym w Polsce. Dzięki tym środkom mogliśmy:

 • dofinansować wyjazdy wakacyjne i edukacyjne dzieci i młodzieży z uboższych rodzin;
 • dofinansować stypendia edukacyjne i socjalne oraz zakupić podręczniki szkolne;
 • przygotować paczki świąteczne i żywnościowe dla dzieci i seniorów;
 • zakupić lekarstwa i odzież dla uboższych osób;
 • dofinansować koszty leczenia osób potrzebujących;
 • pomóc osobom z niepełnosprawnością;
 • pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych;
 • dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;
 • wesprzeć stacje diakonijne i świetlice socjoterapeutyczne;
 • dofinansować zajęcia w instytucjach diakonijnych.

 

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań!

 

W 2019 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:

 • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • programy dla osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
 • pomoc w sytuacjach katastrof naturalnych;
 • projekty, które łączą pokolenia;
 • wsparcie dzieci ulicy.

 

Przekazując Diakonii 1% swojego podatku wspierasz z nami osoby w potrzebie

 

Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
KRS 0000260697

 

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku za rok 2018, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 

 

Do pobrania (pliki pdf):

 

 

 

Autorem programu PIT FORMAT@ 2018 jest Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT