Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Struktura

Struktura Diakonii Polskiej

 • Rada Diakonii i Biuro Diakonii
 • Diakonie diecezjalne
 • Diakonie parafialne
 • Synodalna komisja ds. diakonii
Rada Diakonii
 • ustala politykę Kościoła w dziedzinie Diakonii Polskiej i sprawuje ogólny nadzór nad jej realizacją
 • kadencja trwa 5 lat
 • członkowie: dwóch z urzędu – Biskup Kościoła i Prezes Synodu; siedmiu z wyboru – po dwóch wybranych przez Synodalną Komisję ds. Diakonii (świeccy) i Konsystorz (świecki i duchowny) oraz trzech wybranych przez Synod (spośród świeckich członków Diecezjalnych Rad Diakonii)
 • obecny skład: Łukasz Cieślak, Romuald Długosz, ks. Adam Malina, Bożena Polak, bp Jerzy Samiec, Anna Wantulok, Leopold Weinbrenner, ks. Piotr Wowry, Anna Wróblewska
Prezes Diakonii
bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

 • koordynuje politykę Kościoła w dziedzinie Diakonii Polskiej oraz współdziałania pionu wyodrębnionej Diakonii z działalnością innych jednostek Kościoła
 • kadencja trwa 5 lat
 • powołany spośród biskupów z urzędu jest przewodniczącym Rady Diakonii
 • obecny prezes: bp Ryszard Bogusz
Dyrektor Generalny
Wanda Falk (fot. zasoby Diakonii Polskiej)

Wanda Falk (fot. zasoby Diakonii Polskiej)

 • realizuje politykę Kościoła w dziele Diakonii Polskiej, kieruje Diakonią Polską, nadzoruje jej personel, współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła oraz odpowiednimi organami państwowymi i samorządowymi w sprawach Diakonii, udziela im rad oraz pomocy
 • kadencja trwa 5 lat
 • powołany przez Radę Diakonii na wniosek Biskupa Kościoła
 • obecna dyrektor generalna: Wanda Falk

 

Diakonie Diecezjalne


Diakonia Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (KEA w RP)

43-400 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 12
tel. (33) 822 74 71, (33) 815 0035, fax (33) 815 00 38
e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl

dyrektor: ks. Marek Londzin
43-445 Dzięgielów, ul. Słoneczna 30
tel./fax (33) 852 90 64
e-mail: marek.londzin@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Katowickiej KEA w RP
40-006 Katowice, ul. Warszawska 18
tel./fax (32) 253 99 81
e-mail: diec.katowicka@luteranie.pl

dyrektor: ks. Marcin Brzóska
41-600 Świętochłowice, pl. ks. L. Raabe 1
tel. (32) 245 57 40
e-mail: marcin.brzoska@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Mazurskiej KEA w RP
10-026 Olsztyn, Stare Miasto 1
tel./fax (89) 527 22 45
e-mail: diec.mazurska@luteranie.pl

dyrektor: ks. Roland Zagóra
13-100 Nidzica, ul. Zamkowa 3
tel./fax (89) 625 27 13
e-mail: roland.zagora@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP
81-703 Sopot, ul. Kościuszki 51
tel. (58) 551 13 35
e-mail: diec.pomorsko-wlkp@luteranie.pl

dyrektor: ks. Wojciech Froehlich
76-200 Słupsk, ul. Krzywa 1
tel./fax (59) 842 25 77
e-mail: wojciech.froehlich@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Warszawskiej KEA w RP
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 8
tel. (42) 215 59 55
e-mail: diec.warszawska@luteranie.pl

dyrektor: diakon Paweł Gumpert
98-100 Łask, pl. 11 listopada 35
tel. (43) 675 30 61
e-mail: lask@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Wrocławskiej KEA w RP
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. (71) 798 26 00, fax (71) 798 26 01
e-mail: diakonia@diakonia.pl

dyrektor: ks. Robert Sitarek
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. (71) 798 26 00, fax (71) 798 26 01
e-mail: sitarek@diakonia.pl