Wybierz język

Debaty o socjalnej Europie we Wrocławiu

15 czerwca 2018

Obrady Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Eurodiaconii we Wrocławiu (fot. Michał Karski)

 

We Wrocławiu odbyło się Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Przez trzy dni przedstawiciele kilkudziesięciu chrześcijańskich organizacji pomocowych z wielu państw europejskich dyskutowali na temat przyszłości koncepcji socjalnej Europy w kontekście zmieniającej się sytuacji na kontynencie. Organizacją goszczącą tegoroczne Zgromadzenie była Diakonia Polska.

Zgromadzenie obradowało od 13 do 15 czerwca w Kamienicy pod Aniołami we Wrocławiu. Rozpoczęło się nabożeństwem w tamtejszym kościele luterańskim Opatrzności Bożej. Kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. – Dzisiaj powszechnie mówi się o braku miłości we współczesnym świecie, o egocentryzmie, o znieczulicy społecznej, o samotności wykluczonych. Co chrześcijanie mogą zrobić, by ten stan zmienić? Co możemy zrobić my sami – przedstawiciele organizacji członkowskich Eurodiaconii? Przede wszystkim możemy nieść innym nadal wiarę, nadzieję, sprawiedliwość i solidarność. Otoczyć płaszczem ochronnym biednych, samotnych i wykluczonych – mówił kaznodzieja. Pozdrowienia przekazał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec. – Wiem, że zanim będziemy głosili potrzebującemu Dobrą Nowinę, musimy najpierw zaspokoić jego potrzeby fizyczne. Myślę jednak, że bardzo ważnym jest, aby nie zatracić tego, co najistotniejsze, a więc miłości do człowieka. Gdy będziemy pamiętali o tym, dlaczego pomagamy, to będziemy twórczymi w znajdywaniu optymalnych rozwiązań – powiedział.

Obrady otworzyła przewodnicząca zarządu Eurodiaconii Romana Bélová. Następnie działalność diakonijną w Polsce przedstawili dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu ks. Robert Sitarek. Sekretarz generalna Eurodiaconii Heather Roy mówiła o głównym temacie Zgromadzenia. Zwróciła uwagę, że Europa socjalna to nie tylko kwestia prowadzonych polityk, ale również demokracji.

Główne referaty wygłosili prof. Piotr Błędowski, dyrektor Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz ks. Kathy Galloway, była szefowa Iona Community i była dyrektor Christian Aid Scotland.

Temat wystąpienia prof. Błędowskiego brzmiał „Współczesna Europa wobec wyzwań społecznych”. Prelegent zwrócił uwagę na zmiany demograficzne w Europie – wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia i jednoczesny spadek liczby ludzi młodych. To zaś wiąże się ze wzrostem wydatków na emerytury i opiekę zdrowotną oraz ograniczenie innych wydatków socjalnych. – Europa socjalna jako całość i poszczególne państwa dobrobytu nie będą mogły dążyć do zwiększenia zakresu ochrony socjalnej swoich obywateli, ale raczej będą usilnie starać się o utrzymanie jej poziomu lub o minimalizację strat – mówił. Zauważył też, że praca przestaje być źródłem bezpieczeństwa socjalnego i kończy się epoka pracy na czas nieokreślony.

Prof. Błędowski podkreślał, że w sytuacji starzenia się społeczeństw trzeba inwestować w ludzi młodych, którzy nie tylko stanowią potencjał opiekuńczy, ale też zapewniają kapitał społeczny i innowacyjność. – Mówiąc o inwestowaniu w młodych mam na myśli również finansowanie świadczeń dla imigrantów. Europa potrzebuje imigrantów. Nie tyle nawet ze względu na sytuację na rynku pracy, ale przede wszystkim w wyniku potrzeby implementacji nowych rozwiązań społecznych i gospodarczych – przekonywał prelegent. Podkreślił jednocześnie, że skuteczna polityka migracyjna wymaga partnerskiego traktowania ludności napływowej. W uniknięciu niebezpieczeństw dla Europy socjalnej, zdaniem prof. Błędowskiego, może pomóc standaryzacja świadczeń socjalnych w skali Europy oraz konsekwentna budowa społeczeństwa obywatelskiego. Nie można też zrezygnować z zasady solidarności społecznej. – To ona jest podstawą współczesnej polityki społecznej. To właśnie ta zasada nakłada na lepiej zarabiających obowiązek większej partycypacji w kosztach bezpieczeństwa społecznego – zauważył prelegent.

Temat referatu ks. Kathy Galloway brzmiał „Chleb na pustyni. Odchodzenie od strefy strategicznie zaprojektowanego cierpienia”. – Nie możemy mieć Europy socjalnej, jeśli nie będziemy świadomi, że jesteśmy szerzej powiązani ze światem – przekonywała.

Uczestnicy Zgromadzenia Eurodiaconii wzięli udział w kilkunastu warsztatach. Odbyli również wizyty studyjne, podczas których zapoznali się z działalnością Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu, Fundacji Ukraina, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a także z projektami pomocy społecznej, realizowanymi przez miasto Wrocław. Spotkali się też z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.

Podczas Zgromadzenia Eurodiaconia zaprezentowała swój raport za 2017 r., w którym przedstawiła swoją misję, działania, wydatki i zaangażowanie w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Raport został przygotowany w dwóch wersjach: pełnej i łatwej do czytania, aby mógł być również dostępny dla osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi czytanie skomplikowanych tekstów.

W deklaracji końcowej Dorocznego Zgromadzenia Eurodiaconii jej członkowie zwracają uwagę na rolę zaufania w życiu społecznym i jego ścisły związek z ideą socjalnej Europy. „Zaufanie znajduje się w centrum naszej tożsamości jako organizacje chrześcijańskie. Zaufanie oznacza posiadanie i pielęgnowanie wiary w ludzi, ich czyny oraz przyszłość. Zaufanie jest podstawą nadziei i przeciwieństwem strachu, nie będąc jednocześnie naiwnym czy bezkrytycznym. (…) Usługi społeczne i walka o sprawiedliwość społeczną są fundamentami zaufania” – czytamy w tekście przesłania.

Następne Doroczne Zgromadzenie Eurodiaconii odbędzie się w marcu 2019 r. w Edynburgu.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy medycznej i socjalnej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 46 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska).

Michał Karski

 

Czytaj:

Zobacz też:

 

Fotorelacja ze Zgromadzenia (fot. Michał Karski, Eurodiaconia)

 

Zdjęcia

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku